Verbeteringen voor fietsers in Capelle

Verbeteringen voor fietsers in Capelle a/d IJssel door de jaren heen

Betere afstelling van VRI’s bij de A. van Rijckevorselweg  (2017) 
Verkeerslichten (VRI’s) bij fietsoversteekplaatsen vooral bij de A. van Rijckevorselweg werden beter afgesteld voor betere doorstroming van het verkeer en kortere wachttijden voor fietsers.

Bewaakte stallingen Terp en Koperwiek blijven gratis (2013)
Het gratis stallen bij de bewaakte fietsenstallingen De Terp en De Koperwiek blijft gratis. In principe structureel. Het college van B en W heeft dit in het najaar van 2013 besloten. Dit is nog anno 2018 nog steeds van kracht.

Namen voor Fietspaden in Capelle a/d IJssel (2013)
De gemeente Capelle a/d IJssel heeft de fietspaden in Sportpark Schenkel en ook enkele fietspaden in de wijk Oostgaarde een naam gegeven. Het is voor fietsers belangrijk zodat zij getraceerd kunnen worden bij pech of een ongeval.

Fietspad Onacklaan naar IJsselmondselaan in Kralingseveer (2012)
In 2012 is vanaf de Onacklaan het fietspad aangelegd naar Kralingseveer. Sinds het begin van de bouw van de wijk Fascinatio werd de oversteek van Kralingseveer naar Capelsebrug afgesneden. Zo kon na een lange tijd eindelijk weer worden gefietst van metrostation Capelsebrug naar de IJsselmondselaan. Hierdoor werd ook de fietsoversteek op de Abram van Rijckevorsel naar de IJsselmondselaan na tien jaar weer in gebruik gesteld.

Fascinatio naar Kralingse Zoom (2012)
Er is in 2012 een goede fietsverbinding gekomen tussen de wijk Fasinatio en het metrostation Kralingse Zoom (gemeente Rotterdam). Vanaf het fietspad Fascinatio Boulevard is er een aansluitend fietspad langs het traject van de Parkshuttle.

Fietsoplaadpaal voor electrische fietsen in Capelle a/d IJssel (2011)
Op 19 september 2011 werd de eerste oplaadpaal voor elektrische fietsen en scooters  geplaatst in Capelle a/d IJssel. Wethouder Jouke van Winden onthulde de paal op 19 september 2011 tegenover het Pannekoekrestaurant in het Schollebos.

Steeds meer fietsnietjes in Capelle a/d IJssel  (2011)
De gemeente Capelle a/d IJssel besloot in de gemeente het aantal fietsenstallingen uit te breiden bij openbare plekken en winkelcentra. De voorkeur is uitgegaan naar de fietsnieten. Sinds de eerste officiële feestelijke handeling van de wethouder bij de plaatsing van het eerste fietsnietje op de Koperwiek is het aantal nietjes in Capelle a/d IJssel toegenomen bij de metrostations, bij de winkelcentra de Terp, Slotplein, de Bermweg, de Scholver en in de wijk Fascinatio en bij diverse openbare gebouwen in onze gemeente.

Fietsknoopuntensysteem door Capelle a/d IJssel  (2009)
Capelle aan den IJssel is opgenomen in het fietsknooppuntennetwerk van de Regio Rotterdam. Diverse borden met daarop de knoopuntnummers prijken sindsdien op diverse Capelse locaties. Het fietsroutenetwerk is een landelijk systeem waarmee eenvoudig een eigen fietsroute kan worden samengesteld. U volgt de bordjes met de nummers van knooppunt naar knooppunt. Op elk knooppunt staat een overzichtskaart met alle routes en knooppunten. U kunt zo van tevoren uw eigen fietsroute plannen langs bijvoorbeeld langs de IJssel, door het oude dorp, naar de ’s Gravenweg en naar het Schollebos.

Naamgeving fietspaden in het Schollebos (2009)
Het Capelse college besloot een aantal naamloze fietspaden uit de anonimiteit te halen en van een naam te voorzien. Zo werden de fietspaden in het Schollebos van passende namen voorzien met ondere andere Bosmuizenpad, IJsvogelpad, etc. Hulpdiensten kunnen zo sneller ter plaatse zijn bij ongevallen of calamiteiten. Daarnaast zijn meldingen over de openbare ruimte – bijvoorbeeld omgevallen bomen – beter aan te geven via de naam van een fietspad.

Rode fietsstroken op kruising Reigerlaanl / Kerklaan (2006)
De fietspaden van de Reigerlaan werden op de kruising met de Kerklaan aan weerszijden voorzien van doorgetrokken stroken met rood asfalt.

‘s-Gravenweg 30 km gebied (2006)
Hoewel er nu nog regelmatig hard wordt gereden door auto’s, kon het  toch een lichte verbetering worden genoemd dat de ‘s-Gravenweg na twintig jaar een 30 km gebied was geworden. Dit was iets wat tot dan toe voor onmogelijk werd gehouden. Gezien de huidige discussie die nog steeds wordt gevoerd over meer te nemen maatregelen is het succes nog gedeeltelijk compleet.

Aangepaste wegbewijzering van Capelle naar Nieuwerkerk en Gouda (2005)
Er werd bovendijks ter hoogte van de Slotlaan een nieuwe bewegwijzering geplaatst. Door de vorige bewegwijzering werden fietsers met de bestemming Nieuwerkerk a/d IJssel en Gouda van de richting af verwezen via een omweg. Sinds de plaatsing van de aangepaste aanwijsborden worden fietsers met bestemming Gouda via een mooiere route langs de Hollandsche IJssel geleid.

Bermweg ter hoogte van Schollebos verkeersluw (2003)
De Bermweg ten oosten van de Kanaalweg richting Nieuwerkerk aan den IJssel kreeg een flinke opknapbeurt. De weg werd hierdoor verkeersluw n door toepassing van verschillende bestratingen en snelheidsremmende eilanden met roodgekleurde fietsstroken. In het woongedeelte werden  voetpaden aangelegd.

Fietspaden op plattegrond (2002)
Een wens voor fietsende kaartlezers ging in vervulling. Op de plattegronden van Capelle a/d IJssel werden voor het eerst Capelse fietspaden afgedrukt.

Opknapbeurt fietsenstalling NS Schollevaar (2001)
Na een verbouwing en een opknapbeurt van de fietsenstalling op NS station Schollevaar mocht het resultaat er zijn. Er kwamen nieuwe fietskluizen en fraaie overkapte stallingsvoorzieningen met voldoende afstand tussen de sleuven, voorzien van een aanbindmogelijkheid.

Fietspad tussen Kralingseweg en Dotterlei (2000)
De aanleg van een fietspad van Kralingseweg naar Dotterlei. Deze eenvoudige doorsteek zorgde voor een betere bereikbaarheid voor fietsers van Dotterlei naar metrohalte Schenkel.

Autoparkeerbod op de Heuvelweg (2000)
Door de geparkeerde auto’s op de Heuvelweg tussen de Bergenbuurt waren fietsers komend van het daarachter gelegen fietspad niet zichtbaar, wat hinderlijke situaties opleverde. Door het instellen van een parkeerverbod voor onbepaalde tijd op de Heuvelweg kwam een eind aan een onoverzichtelijke situatie voor fietsers.

Doorgaand autoverkeer bij Poortmolen afgesloten alleen toegankelijk voor fietsers (2000)
In januari 2000 werd de doorgaande autoroute tussen de Hammersfeststraat (deelgemeente Prins Alexander) en Poortmolen (Capelle a/d IJssel) afgesloten voor autoverkeer. De Hammersfeststraat werd ter hoogte van de Poortmolen ingericht als fietspad met middenberm, bestaande uit grote bloembakken en aan weerszijden trottoirs.

Fietsers op de rotonde Slotplein ook in de voorrang (2000)
Met het besluit voorrang te verlenen aan alle weggebruikers die zich  begeven op de rotonde Slotplein ging dit ook op voor fietsers. De actuele discussie om fietsers op de rotonde uit de voorrang te halen laait momenteel weer op. Diverse verkeersorganisaties hebben aan de gemeente een eindadvies uitgebracht. Als hierover binnen de gemeente geen overeenstemming komt zal dit via de politiek weer ter discussie worden gesteld.

Fietsbrug tussen Rivium en Kralingseveer (1999)
Tussen Kralingseveer (gemeente Rotterdam) en het Capelse bedrijventerrein Rivium werd een fietsbrug aangelegd. Hierdoor werd   vanuit de wijk ‘s-Gravenland het bedrijventerrein Rivium en de Van Brienenoordbrug goed bereikbaar.

Fietspad Nijverheidstraat / IJsseldijk (1998)
Onderdijks de Nijverheidsstraat werd het fietspad van Doormanstraat doorgetrokken naar de IJsselmondselaan in Kralingseveer (gemeente Rotterdam.)

Duikerlaan vrijliggende fietspaden en fietsoversteek naar Postkantoor (1998)
Bij de reconstructie van de Duikerlaan werden aan weerszijden vrijliggende fietspaden aangelegd. Ter hoogte van het Postkantoor aan de Duikerlaan werden twee oversteekplaatsen gemaakt om zonder omrijden de overkant van het postkantoor te bereiken.

Fietspad Groenezoom verbinding tussen Capelle- en Nieuwerkerk a/d IJssel (1996)
Met de aanleg van het fietspad de Groenezoom tussen Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel werd de bereikbaarheid voor fietsers tussen deze twee gemeenten onderling verbeterd.

De komst van de Blinkerttunnel (1996)
Met de aanleg van de Blinkerttunnel begon tegelijkertijd de aanleg van vrijliggende fietspaden door deze tunnel. Voor fietsers is de Blinkerttunnel een goede verbinding tussen de Capelse wijken ‘s-Gravenland / Capelle-West en Middelwatering.