Knelpunten in de wijk Oostgaarde

In de wijk Oostgaarde zijn sommige fietsknelpunten juist ontstaan als gevolg van verkeersaanpassingen door de gemeente Capelle a/d IJssel, bijvoorbeeld in de Bergenbuurt, Molukkenbuurt en Dalenbuurt.

  • Kruising Oosterlengte / De Vallei /Banda Neira / Maasdal

De bocht in de kruising Oosterlengte / De Vallei / Banda Neira is is zodanig aangelegd om snelle doorgang van het autoverkeer te bevorderen. Het (fiets)verkeer van Banda Neira moet hier voorrang verlenen aan het autoverkeer komend van Oosterlengte en De Vallei. Deze kruising is destijds twee maal aangepast en is er verkeerstechnisch niet makkelijker op geworden. De later in de bocht aangebrachte tussendrempel voor overstekende fietsers was bedoeld om fietsers beter te kunnen laten oversteken tussen Banda Neira en De Vallei. Door die ingewikkelde constructie van de tussendrempel rijden sommige fietsers hier echter wel eens om heen.
Het fietspad langs de Oosterlengte begint niet bij de Banda Neira, maar circa 25 meter verderop. Wij pleiten al jaren voor een betere aansluiting voor fietsers vanaf Banda Neira. Dit is ook beter en veiliger voor fietsers vanuit de Molukkenwijk.

  • Fietspad tussen Dalpad en Heuvelweg.

Het huidige fietspad vanaf het bruggetje bij Atolpad naar De Vallei en Heuvelweg was ooit anders aangelegd en sloot aan op De Vallei. Destijds werd het fietspad opgebroken wegens werkzaamheden en daarna niet meer teruggebracht naar de situatie zoals die daarvoor was. Het werd ongeveer twintig meter verder doorgetrokken naar de Heuvelweg. De fietsoversteek is daar wit gemarkeerd en verduidelijkt met grote grote waarschuwingsborden voor het naderende verkeer op De Vallei en Scheldedal. De gemeente heeft er geen oren meer naar om de situatie terug te brengen naar de oude oversteek. 

  • Keerkring

Vanaf de rotonde op de Keerkring in oostelijke richting is het Atolpad per fiets alleen bereikbaar door eerst op de Keerkring links over te steken naar het fietspad aan de noordzijde via Winschoterdiep. Bij deze fietsoversteek ontbreken waarschuwingsborden, en er is geen aanwijsbord naar het Atolpad. Het zou beter zijn voor fietsers aan de zuidzijde van de Keerkring een extra pad aan te leggen langs de eilandenbuurt evenwijdig aan het voetpad langs het viaduct naar beneden, waarbij je onderaan kan aansluiten op het Atolpad.