Geschiedenis van de afdeling Capelle a/d IJssel

Al in 1975 tijdens de oprichting van de ENWB (Eerste Nederlandse Wielrijders Bond), de voorloper van de Fietsersbond, volgden Capelse leden het reilen en zeilen van deze organisatie. Op 20 februari 1978 werd de onderafdeling Capelle a/d IJssel opgestart. Het destijds gebruikte motto was “voorrang voor vormen van verkeer die veilig zijn, weinig energie verbruiken en het milieu sparen; meer mogelijkheden voor fietsers maar ook voor openbaar vervoer”.

De aanleiding tot het vormen van een plaatselijke afdeling was de Capelseweg die in de jaren zeventig bekend stond als een gevaarlijke drukke autoweg. Daar waren geen verkeerslichten, zebrapaden, fietspaden en fietstunnels. Er hadden daar een aantal zeer ernstige aanrijdingen plaatsgevonden. Een bewonersgroep van de Capelseweg vond dat dit zo niet langer kon; een tunnel kon aan de onhoudbare situatie een eind maken. Veel en taai protest en acties van bewoners hadden uiteindelijk succes. De leden van de toenmalige ENWB verklaarde zich solidair met de bewoners.

Per 1 november 1979 startte de gemeente Capelle a/d IJssel de aanpassing van de Capelseweg en de bouw van twee fietstunnels; er kwam een nieuwe rijstrook en de oude weg werd een secundaire weg met bestemmingsverkeer. Later kwam er nog een derde fietstunnel bij ter hoogte van de Dansenbuurt.

In de zeventiger en tachtiger jaren kwam de lokale afdeling meer op voor de belangen van de fietser. Passend bij de tijdgeest werd er actie gevoerd voor verbetering van de fietspaden, meer fietsenstallingen, een autoluwe buurt en vermindering van de maximum snelheid in de bebouwde kom. Er werden stickers geplakt op de verkeersborden op de ‘s-Gravenweg tijdens de actie ‘50 is teveel’. De maximum snelheid op de ‘s-Gravenweg was 50 km-uur, maar werd vaak ruim overschreden.

Toen op de Algerabrug een fietspad werd opgeofferd voor een extra rijstrook voor auto’s, werden affiches geplakt op de Algeraweg met de leuze “Niet fietspad is autoweg … maar fietspad is auto’s weg.”

Bij de aanleg van het Schollebos zorgden wij zelf voor bewegwijzering en plaatsten aanwijsborden op het pad dat nu beter bekend is als het Ooievaarspad.

In 1981 kreeg de onderafdeling de status van een afdeling van de Fietsersbond. Sindsdien hebben Capelse leden van de Fietsersbond in wisselende samenstellingen zich altijd ingezet voor de belangen van de fietsers in Capelle a/d IJssel.

In de daaropvolgende jaren ging de afdeling meer in gespek met de gemeente Capelle a/d IJssel. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een structureel overleg van drie keer per jaar waarbij de Fietsersbond door de gemeente wordt geinformeerd over diverse verkeerszaken. Wij zullen daarbij altijd opkomen voor de belangen van de fietser.