Knelpunten in de wijk Middelwatering

Enkele van de belangrijkste knelpunten in de wijk Middelwatering zijn:

T-kruising Kievitlaan-Rivierweg-Meeuwensingel

Deze voormalige “gewone” T-kruising is destijds gewijzigd in een bocht ten behoeve van de doorstroming van het autoverkeer. Nu rijdt het autoverkeer vanaf de Meeuwensingel met inbegrip van de bocht met snelheid de Rivierweg op. Fietsers die naar de Kievitlaan willen oversteken moeten hier altijd voorrang geven. Aangezien het in de spits hier altijd zeer druk is, duurt het oversteken vaak erg lang. Dit is een gevaarlijke en onoverzichtelijke oversteek voor fietsers èn voetgangers. In de periode februari-mei 2018 wordt deze T-kruising gereconstrueerd in het kader van de nieuwe centrumvorming. 

“AANPASSINGEN IN HET KADER VAN DE RECONSTRUCTIE CENTRUMGEBIED?

Tijdens ons overleg met de gemeente is toegezegd dat er in het kader van de reconstructie van het centrumgebied gekeken zou worden wat er aan dit knelpunt gedaan kon worden. Wij zijn er zeer benieuwd naar met welke oplossingen de gemeente komt.”

 

Rembrandtsingel

Er zijn regelmatig klachten over de fietspaden aan beide zijden van de Rembrandtsingel. Langs een deel van de noordzijde van de Rembrandtsingel is enkele jaren geleden een verhoogd fietspad aangelegd. Doordat het opgehoogd is met aan de ene kant de rijweg en aan de andere zijde het steile talud naar de singel geeft het fietsers een onveilig gevoel. Wij hebben de gemeente verzocht het fietspad aan de singelzijde op een of andere wijze te verbreden.