Knelpunten in de wijk Middelwatering

T-kruising Kievitlaan-Rivierweg-Meeuwensingel

Deze voormalige “gewone” T-kruising is destijds gewijzigd in een bocht ten behoeve van de doorstroming van het autoverkeer. Nu rijdt het autoverkeer vanaf de Meeuwensingel met inbegrip van de bocht met snelheid de Rivierweg op. Fietsers die naar de Kievitlaan willen oversteken moeten hier altijd voorrang geven. Aangezien het in de spits hier altijd zeer druk is, duurt het oversteken vaak erg lang. In 2018 is deze kruising aangepast volgens de plannen van de nieuwe Centrumvorming.

Rembrandtsingel

Langs een deel van de noordzijde van de Rembrandtsingel is een aantal jaren geleden een verhoogd fietspad aangelegd aan beide zijden. Doordat de noordzijde destijds opgehoogd is met aan de ene kant de rijweg en aan de andere zijde het steile talud naar de singel,  geeft het fietsers een onveilig gevoel.