Knelpunten in de wijk Middelwatering

Enkele van de belangrijkste knelpunten in de wijk Middelwatering zijn:

T-kruising Kievitlaan-Rivierweg-Meeuwensingel

Deze voormalige “gewone” T-kruising is destijds gewijzigd in een bocht ten behoeve van de doorstroming van het autoverkeer. Nu rijdt het autoverkeer vanaf de Meeuwensingel met inbegrip van de bocht met snelheid de Rivierweg op. Fietsers die “rechtdoor” naar de Kievitlaan willen oversteken moeten hier altijd voorrang geven. Aangezien het in de spits hier altijd zeer druk is, duurt het oversteken vaak erg lang. Dit is een gevaarlijke en onoverzichtelijke oversteek voor fietsers èn voetgangers. Ondanks enkele aanpassingen zijn er geen wezenlijke verbeteringen aangebracht. Wij pleiten al jaren voor òf het terugbrengen van de gewone T-kruising met de gewone duidelijke verkeersregels, òf het wijzigen van de voorrangssituatie ten gunste van fietsers.

“AANPASSINGEN IN HET KADER VAN DE RECONSTRUCTIE CENTRUMGEBIED?

Tijdens ons overleg met de gemeente is toegezegd dat er in het kader van de reconstructie van het centrumgebied gekeken zou worden wat er aan deze twee knelpunten gedaan kon worden. Wij zijn er zeer benieuwd naar met welke oplossingen de gemeente komt.”

Slotlaan

Op de oostzijde van de Slotlaan tussen de Rembrandtsingel en de Rubenssingel fiets je niet op een fietspad, maar op een ventweg, annex parkeerplaats. Bovendien is de oversteek bij de Paulus Potterlaan gevaarlijk want door een drie meter hoge tuinhaag is deze volledig onoverzichtelijk! Sommige fietsers kiezen er voor om in plaats daarvan rechtdoor op de Slotaan te rijden. Wij vragen dus om een fietsstrook tot aan het fietspad bij het bruggetje, net als aan de andere kant van dit stukje Slotlaan.

Rembrandtsingel

Er zijn regelmatig klachten over de fietspaden aan beide zijden van de Rembrandtsingel. Langs een deel van de noordzijde van de Rembrandtsingel is enkele jaren geleden een verhoogd fietspad aangelegd. Doordat het opgehoogd is met aan de ene kant de rijweg en aan de andere zijde het steile talud naar de singel geeft het fietsers een onveilig gevoel. Wij hebben de gemeente verzocht het fietspad aan de singelzijde op een of andere wijze te verbreden.

Uitrit parkeerterrein De Blinkert

Volgens de huidige verkeersaanduidingen (haaientanden en een driehoekig voorrangsbord) moeten de fietsers die op het fietspad naast de rotonde bij de P.C. Boutensingel rijden hier voorrang verlenen aan de auto’s die van het parkeerterrein naast de Blinkert afkomen. Het betreft hier een situatie als bij een uitrit. Het verzoek om deze onjuiste situatie te corrigeren ligt al heel lang bij de gemeente op tafel.