Successen van Fietsersbond Capelle a/d IJssel

Voorstel voor betere afrit Golfbaanpad bij Bermweg (2018)
Onlangs heeft de gemeente op ons voorstel nieuwe slalom hekjes  geplaatst aan het einde van het Golfbaanpad. Dat is een klein lichtpuntje. Deze hekjes zijn wel beter dan de verwaarloosde hekjes die er voorheen stonden en de losse betonnen randen zijn daar verwijderd. Echter de hekjes kunnen naar onze wens nog wel wat verder uit elkaar staan en minder overlappen zodat bijvoorbeeld bakfietsen er ook makkelijker kunnen passeren.

Fietsersbond Capelle biedt een rapportage aan over de paaltjes op fietspaden (2017) 
Paaltjes weg! (zoveel mogelijk) Dat is uiteindelijk de naam geworden van ons rapport over de aanwezige obstakels met name paaltjes op Capelse fietspaden, Met de hulp van een aantal leden van de Fietsersbond werden alle paaltjes in Capelle geïnventariseerd.  In december 2017 hebben we de rapportage aangeboden aan de verantwoordelijke wethouder Dick van Sluis aan te bieden. Kort daarna heeft de gemeente werden al enkele paaltjes op sommige locaties verwijderd.

Capels Compliment voor Fietsersbond Capelle (2017)
Op donderdag 6 juli 2017 reikte wethouder Dick van Sluis namens de gemeente Capelle a/d IJssel het ‘Capels Compliment’ uit aan zowel Jos Jacobs als Enno van Waardenberg omdat zij zich al ruim 40 jaar inzetten als actief vrijwilliger voor de Fietsersbond en een veiliger, milieu- en fietsvriendelijker Capelle. Zij hebben beiden aan de wieg gestaan van de Capelse Fietsersbond.

Voorrang voor fietsers op rotondes in Capelle (2017)
Na lang lobbyen en overleg werden we gehoord en ging ook een meerderheid in de gemeenteraad akkoord met aanpassing van alle rotondes in Capelle met voorrang voor fietsers op de  rotondes.

Inspraak en overleg over Gebiedsvisie Centrum/stadshart (2015/2016/2017/2018)
Wij zijn er trots op dat wij met inspraak door de gemeente worden gehoord en voortdurend worden geïnformeerd en betrokken bij overleg over de Gebiedsvisie Centrum/stadshart.

Fietsdoorsteek naar Lylantse Baan (2016)
Onze voorstellen voor een betere fietsdoorsteek van de Capelseweg naar Lylantse Baan heeft de gemeente verder uitgewerkt en dat ook uitgevoerd. Er werd gebruik gemaakt van  een olifantenpad waarop een stuk fietspad werd aangelegd.

Ketensedijk (2015)
Na veel overleg werden verbeteringen aangebracht bij van fietsoversteken langs Ketensedijk met name bij Poolvosweg.

Enquête fietsgebruik bij fietsenstalling De Terp (2013)
In samenwerking met de gemeente/stadsmarinier werd een enquête gehouden onder de bezoekers van de bewaakte fietsenstalling over hun hun stallingsgebruik. Met hulp van een acteur als Test Kees werd fietssloten getest.

Fietsbewegwijzering (2013)
Acties fietsbewegwijzering met Groen Links, motie aangenomen, naderhand is route B bewegwijzerd (De rest zou moeten volgen 2018)

Namen voor Fietspaden in Capelle a/d IJssel (2013)
Mede door de inbreng van namenvoorstellen van de Fietsersbond heeft  de gemeente Capelle in 2013 een flink aantal namen voor fietspaden overgenomen en naamborden geplaatst in de wijk Oostgaarde en in Sportpark Schenkel. Het is voor fietsers belangrijk dat zij getraceerd kunnen worden bij pech of een ongeval.

Het opzetten van een afdelingswebsite (2012)

In 2012  hebben wij onder begeleiding van het landelijk bureau van de Fietsersbond tijd gestoken in het opzetten van onze afdelingswebsite. Gebruik makend van de landelijke hosting hebben wij de belangrijkste informatie over de Fietsersbond en over de lokale afdeling toegevoegd en met het doel dit zoveel mogelijk actueel te houden.

De duizend euro cheque (2010)
Een van onze actieve leden van Fietsersbond Capelle a/d IJssel ontving tot zijn grote vreugde van zijn werkgever een cheque van duizend euro als waardering voor zijn vrijwilligerswerk bij de Fietsersbond. Elk jaar sponsort het Havenbedrijf een aantal regionale organisaties met ieder duizend euro om daarmee de waardering uit te spreken voor medewerkers die zich in hun vrije tijd actief inzetten voor de samenleving. Dit past geheel in het beleid van het Havenbedrijf om zich te gedragen als een maatschappelijk betrokken onderneming. Ons toenmalig actieve lid zette zich als vrijwilliger in voor de Fietsersbond en was beroepsmatig werkzaam bij het Havenbedrijf Rotterdam. Hij werd door zijn werkgever genomineerd voor zijn inzet voor de Fietsersbond en werd dus verrassend winnaar en beloond met de cheque.

Adviesrecht voor de Fietsersbond in Capelle a/d IJssel (2010)
In 2010 kreeg de Fietsersbond in Capelle a/d IJssel adviesrecht. Tijdens de behandeling in de gemeenteraad van het Fietsplan “Slim op de fiets” op 6 juli 2007 dienden enkele fracties de motie adviesrecht Fietsersbond in. Met deze motie verzochten de fracties het college om adviezen van de Fietsersbond bij nieuwe en gewijzigde infrastructuur over te nemen en na te komen en deze uitgebrachte adviezen in conceptraadsvoorstellen op te nemen. Wethouder Eerdmans vond de motie sympathiek en nam de motie over. Er was dan ook geen stemming. Uiteraard waren wij erg gelukkig met deze ontwikkeling. We hebben geregeld overleg met de gemeente en volgen nauwlettend de ontwikkelingen. We houden ons op de hoogte van wat de gemeente bestuurlijk en in uitvoering onderneemt en wat er in de stad nodig is aan verbetering. Onze inbreng betreft het meedenken bij de aanleg, inrichting, kwaliteit en onderhoud van voorzieningen voor de fietser in Capelle aan den IJssel. Het adviesrecht verzekert ervan dat we daarom over informatie beschikken die nodig is om goed advies te kunnen geven.

De oprichting van Fietsersbond Zuidplas (2010)
Wij zijn er trots op te kunnen zeggen dat wij de aanzet hebben gegeven tot de oprichting van de nieuwe afdeling Fietsersbond Zuidplas. De aanleiding was het ontstaan van de nieuwe gemeente Zuidplas. Na de samenvoeging van Nieuwerkerk a/d IJssel, Moordrecht, Zevenhuizen en Moerkapelle, lag het voor ons voor de hand om als gezamenlijke afdeling Capelle- en Nieuwerkerk a/d IJssel te stoppen met onze activiteiten als Fietsersbond in Nieuwerkerk a/d IJssel. Het was een logische stap om leden te werven in de nieuwe gemeente Zuidplas. Binnen korte tijd slaagden enkele vrijwilligers er in de nieuwe afdeling Zuidplas te vormen om daar de belangen van de fietser te behartigen. Wij vinden het mooi dat wij mede aan de basis hebben gestaan van deze nieuwe afdeling.

De mobiliteitsmarkt (2009)
De nazomer van 2009 verliep voor ons plezierig door onze bijdrage aan het mede organiseren van de mobiliteitsmarkt in de Week van de vooruitgang (tegenwoordig bekend als de Mobiliteitsweek). In samenwerking met andere organisaties en de gemeente Capelle a/d IJssel verzorgden wij een hele week diverse activiteiten waaronder het promoten van fietsen, wandelen en milieuvriendelijke vervoersmiddelen. De mobiliteitsmarkt met marktkraampjes van bedrijven en milieuorganisaties op het Stadsplein trok ongeveer duizend bezoekers. Diverse bedrijven konden hun innovatieve en duurzame vervoersmiddelen tonen zoals elektrische fietsen, segways, auto’s op biologische brandstof. Onze fietsparade was ook leuk om te zien waaronder diverse fietskarren, ligfietsen, vouwfietsen, bakfietsen en tandems die wij van privépersonen in bruikleen kregen. De week werd afgesloten met een fietstocht. Daar is ook de basis gelegd van onze fietstochten tijdens de Week van de Mobiliteit.

De eerste fietsnietjes in Capelle a/d IJssel (2009)
Na onze inspanningen voor betere fietsenstallingen ging de gemeente Capelle a/d IJssel eindelijk om. In september 2009 werden onder veel belangstelling en ceremonie de eerste achttien nietjes geplaatst bij winkelcentrum de Koperwiek op Centrum Passsage tussen de Blokker en de bibliotheek. De wethouder kwam de eerste officiële handeling verrichten bij het plaatsen van het eerste fietsnietje. Dit werd de aanzet tot het plaatsen van meerdere fietsnieten op diverse locaties bij winkelcentra en openbare gebouwen in deze gemeente. Ook de plaatsing van de fietsnietjes bij winkelcentrum Puccinipassage kreeg een feestelijk tintje.

Mijnheer Sanders leert fietsen (2009)
Het was voor ons bijzonder verrassend dat wij door de landelijke Fietsersbond werden benaderd met het helpen zoeken naar geschikte locaties in de gemeente Capelle a/d IJssel voor de opnames van een fietsfilm. De opnames waren voor het maken van de educatieve DVD-film ‘Meneer Sanders leert fietsen’, bedoeld als lespakket voor laatste groepen van het basisonderwijs en eerstejaars leerlingen van het voortgezet onderwijs. De film wordt ook gebruikt voor de lessen die door de fietsschool van de Fietsersbond worden verzorgd. Centraal staat hoe een fietser zich hoort te gedragen in het verkeer. In de film wordt de fietsroute van een leraar in beeld gebracht waarbij herkenbare en soms gevaarlijke situaties in voor komen. De rol van de leraar wordt gespeeld door een beroepsacteur. De film werd mede mogelijk gemaakt door het IJsselcollege dat een schoolgebouw ter beschikking stelde en ook een aantal scholieren leverde die hun gastrol als acteur prima hebben uitgevoerd. De opnames voor de film werden in april en mei 2009 gemaakt. Onze betrokkenheid was het zoeken in onze gemeente naar diverse geschikte locaties voor de film en het ontvangen en begeleiden van de filmmakers. Het was voor ons een zeer leuke ervaring om een aantal dagen op stap te gaan met een filmregisseur, een geluidsman en andere assistenten.

Tweeduizend handtekeningen voor fietsnietjes (2008)
Het was een zeer succesvolle actie toen wij op de winkelcentra de Scholver en de Koperwiek op twee zaterdagen ruim tweeduizend handtekeningen hadden verzameld voor betere stallingen voor fietsers bij winkelcentra in Capelle a/d IJssel. De handtekeningenactie had als uitgangspunt betere stallingvoorzieningen in de vorm van fietsnieten. Een fietsnietje is een hekje dat lijkt op een nietje waaraan je de fiets kunt vastmaken. De winkelende mensen zagen blijkbaar veel in onze ideeën wat resulteerde in zoveel handtekeningen. Ook dit succes werd mogelijk gemaakt met de hulp van een aantal vrijwilligers. De handtekeningen werden later overhandigd tijdens aan de verkeerscommissie.

De Fietsbalans in Capelle a/d IJssel (2007)
Een van de mooiste activiteiten van de plaatselijke Fietsersbond was de uitvoering van de Fietsbalans in de gemeente Capelle a/d IJssel. Dit is een onderzoekproject tussen 2000 en 2010 waarbij in ruim 150 gemeenten met een meetfiets voorzien van speciale computer apparatuur het klimaat in kaart werd gebracht. Het landelijk onderzoeksteam van de Fietsersbond ontwikkelde dit systeem om gemeenten te helpen het lokale fietsklimaat te onderzoeken, te analyseren en te beoordelen. Elke gemeente kreeg daarmee een betrouwbaar inzicht in de sterke en zwakke punten van hun eigen gemeentelijke fietsklimaat, en eigen beleidsprestaties en kon dit vergelijken met andere gemeenten. Het was voor ons prachtig om dit in onze woonplaats te kunnen laten onderzoeken. Mede met de hulp van enkele Capelse vrijwilligers kon dit project worden mogelijk gemaakt.

De gemeente en de Fietsersbond (landelijk onderzoeksteam en de lokale afdeling), maakten zo samen de balans op van het lokale fietsklimaat en de resultaten van het gevoerde beleid van de afgelopen jaren. Er werd gekeken naar de infrastructuur voor fietsers, het fietsgebruik en toename van verkeersveiligheid, toename van de mobiliteit, verplaatsingen, bereikbaarheid, gezondheid, luchtkwaliteit en geluid. Dit leverde aanbevelingen op voor verbeteringen. De gemeente Capelle a/d IJssel heeft deze resultaten later verwerkt in het verkeersplan ‘Slim Reizen’ en het fietsplan ‘Slim op de fiets’.