Capelle aan den IJssel meer op de fiets

foto1

Capelle aan den IJssel meer op de fiets

Zo luidt de naam van de rapportage “Fietsbeleid Capelle aan den IJssel 2023-2035”, die op 7 december jl. in de raadscommissie werd besproken, en bij instemming in de raadsvergadering eind dit jaar als hamerstuk zou worden vastgesteld. Maar omdat wij, zoals was toegezegd, geen inzage vooraf kregen en dus geen kans hadden om het concept met (uiteraard opbouwende) kritiek te helpen verbeteren, hebben we het vrijgegeven document zorgvuldig bestudeerd en 2 kantjes met opmerkingen gestuurd aan wethouder, ambtenaren en alle fracties in de gemeenteraad. En omdat ook de commissieleden behoorlijk hun huiswerk hadden gedaan werd er een aanzienlijk aantal vragen gesteld, waarbij voortdurend werd gewezen op de opmerkingen van de Fietsersbond. Hierop antwoordde de wethouder slechts kort en nam het rapport terug ter verbetering. Hij zegde alvast toe dat de periode zal worden verkort tot 10 jaar, en dat serieus zal worden gekeken naar alle vragen en opmerkingen.

null

De rapportage is in feite een beleidsnota die beschrijft wat de gemeente zich voorneemt om de komende 12 jaar te gaan doen om het fietsen in Capelle te stimuleren. Tevens is het een uitvloeisel uit de Mobiliteitsnota van 2020 en opvolger van de vorige Fietsnota “Slim op de fiets” die tot 2020 liep. Veel haast is er dus niet mee gemaakt. Ook wij als Fietsersbond afdeling Capelle hebben uiteraard aan het voortraject deelgenomen, er werden informatieavonden gehouden over de plannen, en waarbij aan de hand van kaarten kon worden aangegeven wat er belangrijk was om in het rapport te worden opgenomen. Verder zijn er fietstochten georganiseerd met onder andere ambtenaren, de wethouder Verkeer, diverse raadsleden en het externe bureau dat is aangetrokken om het rapport op te stellen. Ook wij als Fietsersbond hebben twee keer meegefietst en hebben heel wat knelpunten kunnen aanwijzen. In grote lijnen is onze kritiek dat het rapport veel te vaag en vrijblijvend is, weinig concrete maatregelen worden erin genoemd. Bovendien ontbreekt planning en financiële begroting voor minimaal enkele jaren vooruit. En dat terwijl het rapport uitgebreid aantoont dat we in Capelle ver achterlopen met fietsgebruik bij al onze buurgemeentes, en ook slechter scoren dan het provinciaal en landelijk gemiddelde. Wij vinden dat niet verwonderlijk aangezien Capelle al tientallen jaren alles afstemt op de auto en voor de fiets niet veel uitgeeft. In het rapport wordt als ambitie genoemd een toename van 1 % ten opzichte van de auto (de zogenaamde modal split); dit omdat door de voorstellen wel het fietsgebruik met 8-10 % stijgt, maar ook het autogebruik in dezelfde mate omhoog gaat. Kortom er wordt in feite niets gedaan om het autogebruik wat onaantrekkelijker te maken, zoals bijvoorbeeld met betaald parkeren makkelijk is te regelen.

Ook was er een brief van enkele bewoners uit ‘s-Gravenland en Capelle West die aangaven dat er geen echte inspraak is geweest, en die verder voor de zoveelste maal een al lang afgekeurd plan promoten om de doorfietsroute door hun wijk niet te verbeteren, maar buitenom aan te leggen. Als Fietsersbond zijn we daar zeker niet voor omdat die route langer is.

Uiteindelijk zullen we dus moeten wachten totdat het rapport in verbeterde conceptversie versie ter beschikking komt, waarbij we hopen dat al het commentaar nut heeft gehad en dat wij hierop kunnen reageren (dat was toch het idee?). Wij houden u op de hoogte!
Indien u de door ons ingestuurde reactie op het rapport wilt lezen: zie de onderstaande link.

Reactie Fietsersbond Capelle

Categorieën