Nieuw Fietsbeleid

20231012_124759 ver2

Nieuw Fietsbeleid
Circa 2 jaar geleden is het Mobiliteitsplan van de gemeente vastgesteld, dat een periode van 10 jaar vooruit bestrijkt. Hierin worden heel wat mooie voornemens gepresenteerd, ook voor de fiets, maar dan wel in heel algemene en dus vage termen. De bedoeling is dan ook dat dit plan verder zal worden uitgewerkt in onder andere een Fietsbeleidsnota, die in feite opvolger is van de vorige nota “Slim op de fiets”. Een heel mooie ambitieuze nota waarin veel goeds voor de fiets staat, maar waarvan helaas slechts een (makkelijk uitvoerbaar) deel is gerealiseerd. En dan nog alleen zaken waarbij de auto geen strobreed in de weg wordt gelegd, we zijn tenslotte van oudsher een echte autogemeente.
Intussen is er landelijk veel meer aandacht voor verkeersveiligheid, met name van de fietser, mede omdat het aantal verkeersongevallen met fietsers weer toeneemt, ook de dodelijke. Dit sijpelt langzamerhand ook in Capelle door: een ambtelijk apparaat dat meer vanuit de fiets denkt, een wethouder Verkeer die meer wil doen voor de fiets, een groot aantal paaltjes en dergelijke verwijderd van fietspaden, en vergaande (gesubsideerde) plannen voor doorfietsroutes over de ’s-Gravenweg, door ’s-Gravenland en langs de dijk richting Rotterdam. Men wil echter verder gaan en heeft in feite steun en inbreng nodig vanuit de bewoners, zodat er meer kans is dat een en ander ook echt wordt uitgevoerd.
Op 11 oktober werd derhalve een avond voor bewoners gehouden waarbij de plannen werden gepresenteerd. Er werd onder andere bekend gemaakt wat uit een door 850 mensen ingevulde enquête gebleken is: een groot deel wil Capelle fietsvriendelijker, terwijl uit onderzoek is gebleken dat de auto in Capelle veel meer gebruikt wordt dan in omliggende gemeenten en voor het fietsgebruik geldt natuurlijk het omgekeerde. In het conceptplan komt in ieder geval: bromfietsen van de fietspaden, verbreding fietspaden, minder tegels, meer stallingsmogelijkheden, frequenter onderhoud. Zelf hebben we aandacht gevraagd voor een aantal slepende knelpunten, meer 30 km op de wegen, financiële onderbouwing, en een vorm van betaald parkeren. Dit laatste is erkend de snelste manier om autogebruik te verminderen, maar zal in Capelle voorlopig wel een utopie blijven.
Jammer was wel dat buiten de wethouder en 7 man van de gemeente er slechts 14 belangstellenden waren, inclusief 3 bestuursleden en 2 leden van de Fietsersbond. Er was dan ook van te voren weinig reclame voor gemaakt.
Op 12 oktober werd er een Duurzaamheidsmarkt gehouden bij de markt, waar ook de Fietsersbond aanwezig was. Want wat is er duurzamer dan fietsen, toch? We hebben een aantal belangstellenden gesproken, en onder andere meer suggesties voor het nieuwe fietsbeleid van de gemeente (onze buurman daar) kunnen doorgeven. Ook hier was het aantal bezoekers niet erg hoog, maar dit had grotendeels met de forse regenbuien te maken.
Binnenkort krijgen we het concept voor de nieuwe fietsnota, we zullen daar dan uiteraard weer over berichten.

Categorieën