Brommers van de fietspaden (zoveel mogelijk)

bromfietspad

In de eerste helft van 2022 hebben we een inventarisatie gemaakt van alle brom/fietspaden in Capelle, dat wil zeggen de fietspaden waarop ook met bromfietsen mag worden gereden. De reden dat wij op zoveel mogelijk paden die brommers eraf willen hebben zijn de grote snelheidsverschillen tussen die van de zwakkere fietsers (kinderen en ouderen) en de bromfiets, die vaak ook nog veel harder rijden dan de toegestane snelheid. Bovendien veroorzaken de benzinemotoren luchtverontreiniging en geluidsoverlast, vooral in de recreatiegebieden zoals het Schollebos. Het zal niet verbazen dat wij om dezelfde redenen ook snorfietsers van de fietspaden geweerd zouden willen hebben, zoals in enkele grote steden het geval is.

 

Voor deze actie hadden we een paar vrijwilligers bereid gevonden om mee te helpen, waarvoor we zeer erkentelijk zijn. Het weer werkte goed mee, en na verdeling van de diverse wijken, hebben we gedurende drie dagen systematisch al deze paden opgetekend met begin en eindpunt, compleet met foto’s van de bijbehorende blauwe brom/fietsborden.Tevens bekeken we of bromfietsen ja dan wel nee ervan af konden, en om welke reden. Er is heel wat werk gaan zitten om een en ander overzichtelijk te presenteren, uiteindelijk was het definitieve rapport “Brommers van de fietspaden (zoveel mogelijk)” begin 2023 klaar.

Bemoedigend was wel dat ons in de loop van 2022 bij besprekingen met de gemeente werd verteld dat ook zij bezig waren met dit idee, en er een trainee van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeentes) op hadden gezet. Blijkbaar is de veranderde opstelling ten opzichte van de fiets van de landelijke en plaatselijke politiek ook in Capelle doorgedrongen, uiteraard nog heel wat minder radicaal dan de standpunten van de Fietsersbond. Het rapport kan dan ook als sterke ondersteuning van het streven om zoveel mogelijk bromfietsen van de fietspaden te weren gezien worden. Bij de in maart 2023 gehouden fietstocht met wethouder en ambtenaren Verkeer hebben we de gelegenheid te baat genomen om het rapport aan te bieden aan de nieuwe wethouder voor Verkeer Rik van Woudenberg.

 

20230301_123048 1

Jos Jacobs biedt het rapport Brommers van de fietspaden aan wethouder Rik van Woudenberg aan.

 

 

 

Het rapport is via deze link te downloaden:

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ⋅ 689 KB

Rapportage Brommers van de fietspaden

Download

Categorieën