Nieuwsbrief 2

Zoals in onze 1e nieuwsbrief van februari van dit jaar aangekondigd brengen we incidenteel een korte nieuwsbrief uit met actuele zaken en oproepen. De nieuwsbrief wordt alleen digitaal verspreid.

In dit tweede nummer de volgende onderwerpen:

1) Het zomernummer van “De Transportfiets” hopen we rond half juli uit te brengen.
Daarin zullen we onder andere aandacht besteden aan de fysieke overleggen met diverse instanties van de gemeente die we weer opgepakt hebben na het coronatijdperk. Ook schrijven we over onze acties om bromfietsen (en op den duur ook snorfietsen) van meer fietspaden af te krijgen.

2) Graag zien wij bijdragen van onze leden aan “De Transportfiets” tegemoet. Het kan gaan over positieve of negatieve ervaringen van het fietsen in Capelle, maar ook over een kleine of grote fietsvakantie. In Nederland of het buitenland, van dit jaar al of van andere jaren. Graag jullie stukje uiterlijk de 1e week van juli inzenden naar [email protected]

3) Het bestuur van de afdeling Capelle is ernstig aan het vergrijzen en dat zou nog niet zo erg zijn, maar ze worden ook steeds ouder. We zijn zeer dringend op zoek naar aanvulling van ons bestuur, het liefst van jongere leeftijd. En graag ook leden die goed met IT kunnen omgaan, zodat ze onze website zouden kunnen bij- en onderhouden. En daarnaast de afdeling op de sociale media over het voetlicht kunnen brengen. Om daarmee jonge fietsers te interesseren in de Fietsersbond.

4) Tenslotte willen we met nadruk wijzen op het Fietsfestival van de Fietsersbond op 25 juni a.s. in Zwolle. Het programma is zeer aantrekkelijk, zie de website van de Fietsersbond voor het totale programma: www.fietsersbond.nl . Zo kunnen heel veel fietsen worden uitgeprobeerd, o.a. elektrische fietsen, speed pedelec, ligfietsen etc. Ook is er een dansfestijn en nog veel meer. Het festival is gratis en voor alle fietsers toegankelijk.

Categorieën