Nieuwsbrief 1

Door middel van deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van actuele zaken. Dit naast het afdelingsblad “De Transportfiets” dat tweemaal per jaar verschijnt.

In dit eerste nummer willen we de volgende onderwerpen onder de aandacht brengen.

1) Zoals algemeen bekend vinden op 16 maart a.s. de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het is ook mogelijk om op 14 maart vervroegd te stemmen in een aantal stembureaus. Al in het laatste kwartaal van 2021 hebben wij alle fracties benaderd met een mail waarin we nadrukkelijk hebben verzocht de belangen van de fiets in hun programma’s op te nemen.  Van een aantal (CU en CDA) hebben we positief antwoord gehad; met de kandidaten van GroenLinks gaan we op 11 maart een fietstocht door de gemeente maken. Via deze nieuwsbrief willen we onze leden oproepen om bij de keuze van een partij in het  programma te kijken of ook de belangen van de fiets meegenomen zijn, aangezien jullie lid zijn van de Fietsersbond omdát je fietst.

2) In april hebben we een afspraak staan met een beleidsmedewerker van de gemeente die ook de fiets in zijn portefeuille heeft. Mede door de corona-perikelen hebben we (veel te) lange tijd geen overleg gehad met medewerkers van de gemeente. Als de vorming van een nieuw college snel gaat, hopen we ook met de nieuwe wethouder kennis te maken.


3)
Een praktisch puntje: we hebben de gemeente gewezen op de ongelukkige situatie die is gecreëerd bij de Koperwiek aan de Rivierweg. De aansluiting van het nieuwe fietspad vanuit het zuiden op het oude, vlak voor de metro is heel slecht. Veel fietsers zien de scherpe aansluiting niet en rijden rechtdoor op de rijweg. We hopen op korte termijn een reactie te krijgen.


4)
In de week van 15-23 april gaan we eindelijk van start met de inventarisatie van de (brom)fietspaden om de gemeente aan te sporen brom- en snorfietsen van de fietspaden te weren. Er hebben zich al leden gemeld om mee te doen, maar meer vrijwilligers zijn welkom. Graag aanmelden bij onze secretaris Enno van Waardenberg, email: [email protected] of [email protected]


5)
Zoals zo vaak verzocht doen wij opnieuw een hartstochtelijke oproep om vers (liefst jong) bloed in ons bestuur te brengen. De meesten van ons zijn al actief vanaf eind jaren ’70 (jaja van de vorige eeuw!). Jullie hoeven niet bang te zijn dat het veel tijd gaat kosten. Soms een paar uur per week, soms niets. Dus kom op, leden!


6)
Ook wat betreft het afdelingsblad roepen we jullie op om een bijdrage te leveren, hetzij in de vorm van een ingezonden brief, hetzij als artikel. We kunnen ons niet voorstellen dat niets door je heen gaat als je door onze stad fietst. Het kan een terugkerende ergernis zijn, maar ook een blij gevoel bij een mooi stukje fietspad of traject.

Categorieën