Overleg met WOP ’s-Gravenland

20190430_094037

Onlangs hebben enkele mensen van de afdeling Capelle overleg gevoerd met twee mensen van het Wijk Overleg Platform (WOP) van de wijk ‘s-Gravenland, en wel over enkele situaties die verbeterd kunnen worden voor de fietsers.

Het betreft allereerst de oversteek in de bocht van de Van Beethovenlaan naar het Bartokpad. Auto’s mogen hier 50 km/uur rijden en doen dat ook. Tegelijkertijd is dit een zeer belangrijke route voor schoolgaande kinderen naar de dichtbij gelegen scholen “OBS-West”, Christelijke basisschool “De Fontein” en School voor speciaal basisonderwijs “De Balans”.

Logischerwijs zijn hier dus zowel ’s-morgens als ’s-middags bijzonder veel overstekende fietsende kinderen, vaak begeleid door ouders. Ook steken er nog veel kinderen te voet over.

Ondanks dat de verkeerssituatie duidelijk met verkeersborden is aangegeven, ontstaan er regelmatig gevaarlijke situaties door bijna aanrijdingen van overstekende fietsers mede omdat auto’s hier vaak wel voorrang verlenen aan overstekende fietsers terwijl die dat eigenlijk niet hebben. Zij gaan daar dan namelijk op rekenen, en ook voorrang nemen als er eens een minder welwillende automobilist aankomt.

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de situatie verbeterd kan worden, bijvoorbeeld door de voorrangssituatie om te draaien: overstekende fietsers voorrang op auto’s. Om dit veilig te laten plaatsvinden, moet er wel het nodige aan de weginrichting gebeuren. Te denken valt aan een echt verhoogde drempel en eventueel het maximum snelheid te verlagen naar 30 km/uur, het aanleggen van knipperlichten en duidelijker bebording en markering.

Verder is gesproken over de wens om een fietsverbinding te creëren vanaf het Sibeliuspad naar het fietspad tussen de Gounodstraat en Berliozstraat over de leidingenstrook. Dit kan eventueel doorgetrokken worden naar Kralingseveer. Dit alles in samenhang met het opnieuw inrichten van het gebied rondom de beluchtingsvijver. De Fietsersbond heeft zich hier circa tien jaar terug al mee beziggehouden, maar toen was er teveel weerstand van bewoners met tuinen die grenzen aan de leidingenstrook. Zij vreesden voor overlast van brommers. Dit moet echter geen bromfietspad worden maar een fietspad.

Tenslotte de voetgangersbrug tussen de Bizetstraat en Haydnstraat. Deze wordt veelvuldig door fietsers gebruikt om snel vanuit de wijk bij het metrostation Capelsebrug te komen.
Er is namelijk aan de kant van de Haydnstraat een vreemd uitziend stukje fietspad met een haakse bocht dat hier op aansluit. Zoals op de foto is te zien wordt deze veelvuldig afgesneden. Het zou veel logischer zijn als de brug vervangen wordt door een fiets-voetgangersbrug, of als de levensduur van de huidige brug nog behoorlijk lang is er een fietsbrug naast te leggen. Ook dit voorstel heeft de Fietsersbond in het verleden al eens aan de gemeente gedaan. Erop aansluitend zou ook het geasfalteerde wandelpad dat rondom de wijk ’s-Gravenland loopt kunnen worden omgebouwd tot fiets-wandelpad met een fly-over ter plaatse van de Blinkerttunnel.

Al met al hopen we dat deze voorstellen tot verbetering meer kans van slagen hebben nu ze zowel door het WOP als door de Fietsersbond worden gesteund.

20190430_102835

Categorieën