Ga vooral stemmen !

Verkiezingskrant Capelle aan den IJssel

De Fietsersbond geeft natuurlijk geen stemadvies, maar wij hebben wel bekeken wat de diverse deelnemende partijen onder andere in de Capelse verkiezingskrant hebben gezegd over de fietser en aanverwante onderwerpen. En dat is in de meeste gevallen niet erg veel. Toch hebben we de indruk dat door het actief lobbyen bij de programmamakers er wel wat meer aandacht is dan bij de vorige verkiezingen. In elk geval heeft het ons weer wat nieuwe contacten opgeleverd. We citeren hieronder, in volgorde van de lijstnummers:

 

  1. Leefbaar Capelle

-afgelopen periode bereikt: fietser in de voorrang op alle rotondes

-Gratis OV voor senioren

 

  1. D66

-een dekkend toegankelijk vervoersnetwerk

 

  1. PvdA

 

  1. VVD

-goed verlichte fietspaden

-vlot en aansluitend OV

 

  1. SP

 

  1. SGP

-beter openbaar vervoer

-snellere fietsverbindingen

 

  1. ChristenUnie

-afgelopen periode bereikt: oproep aan het college de Fietsersbond Capelle serieus te nemen

-de fietser en de voetganger staan centraal, wat is er gezonder dan op het fietsje door Capelle te bewegen

-weg met onnodige paaltjes op fiets- en voetpaden

-betere parkeerruimte voor fietsers

-een goed netwerk van openbaar vervoer, zodat ieder met de bus of metro snel en veilig door Capelle kan

-behoud van kwetsbare gebieden zoals de ‘s Gravenweg

 

  1. CDA

-het aanpakken van verkeersknelpunten

 

  1. GroenLinks

-het tijdperk van de auto en de fossiele energie is voorbij

-investeren in duurzaam openbaar vervoer en de fiets (deze partij heeft een uitgebreide paragraaf in het programma met fietsbevorderende maatregelen)

-geen lucht die vervuild is met fijnstof

 

  1. Jezus leeft

Categorieën